Menu

Home

เกี่ยวกับ

บริการ

ติดต่อ

บล็อก

บริการ

Business Services nav

ธุรกิจ

บริการอสังหาริมทรัพย์ พัทยา

อสังหาริมทรัพย์

Transport Services nav

การขนส่ง

Daily Life Services nav

ชีวิตประจำวัน

Event & Trip Services nav

งานอีเวนท์ & ทริป

หน้าหลัก » Works » บริการต่อวีซ่า

บริการต่อวีซ่า พัทยา

ด้วยเหตุผลบางประการ นักท่องเที่ยวจำนวนมากอาจต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทยนานกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรก ในกรณีนี้จะต้องต่อวีซ่าท่องเที่ยว โดยปกติแล้ว ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวแบบ 60 วันหรือผู้ถือตราประทับเข้าเมือง 30 วัน สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวเพิ่มได้อีก 30 วัน แต่ในบางกรณีคุณอาจได้รับการขยายเวลาเพียง 7 วันเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่น

บริการต่อวีซ่า พัทยา

%

ลูกค้าใหม่

%

ลูกค้ากลับมาใช้บริการ

%

ความพึงพอใจของลูกค้า

ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดของ COVID-19 นักท่องเที่ยวจำนวนมากในประเทศไทยต้องติดอยู่กับการระบาดใหญ่ พวกเขาได้รับอนุญาตให้ยื่นขอขยายเวลาวีซ่า 60 วัน อย่างไรก็ตาม การต่ออายุวีซ่าประเภทนี้ถูกจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปี 2022 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ชาวต่างชาติจำนวนมากไม่สามารถขยายเวลาการพำนักต่อไปได้ง่ายดายเหมือนเมื่อก่อน ที่แย่กว่านั้นคือต้องออกจากประเทศไทยภายใน 7 วัน

คุณ Phew เป็นลูกค้ารายหนึ่งของเราที่ต้องการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับทั้งตัวเธอเองและลูกของเธอ เดิมทีเธอเดินทางมาจากประเทศลาวโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า 30 วันที่สนามบินกรุงเทพ พวกเขามีสิทธิ์ได้รับการขยายเวลาตามหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง หลายคนประสบปัญหาในการสมัครหรือไม่สามารถขอขยายเวลา 60 วันได้ คุณ Phew บอกเราว่าเพื่อนของเธอคือลูกค้าของเรา ซึ่งได้รับการต่อวีซ่าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยความช่วยเหลือจากเรา เธอจึงไว้วางใจเรา เราเตรียมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเธอและลูกน้อยของเธอ เราช่วยให้เธอไม่ต้องวุ่นวายกับการต่อคิวยาว และได้รับการต่อวีซ่า 60 วันในพัทยาได้สำเร็จ

N

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

N

บริการเต็มรูปแบบ

N

ราคาไม่แพง

พร้อมแล้วหรือยัง